อย่าสั่งสมเครื่องกังวล

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2557

 
อย่าสั่งสมเครื่องกังวล
 
 

    อย่าไปเสียเวลา สั่งสมอย่างอื่นเลยเป็นเครื่องกังวล เป็นภาระด้วยไม่ว่าจะสั่งสมอะไรมา  ถ้าไม่ใช่บุญกุศลแล้ว
เราลองพิจารณาให้ดี   เป็นเครื่องกังวล เป็นเครื่องพันธนาการของชีวิต ไปไหนก็จะเป็นห่วงเป็นใย อยู่ตลอดเวลาเลย แล้วถามว่า.. ตายแล้ว เอาไปได้มั้ย  ก็ไม่ได้  อยู่ก็เป็นภาระเครื่องกังวล แต่ถ้าแปรเปลี่ยนไปเป็นบุญ แล้วล่ะก็  ไม่พะรุงพะรังเลย บุญนี่แหละ จะเป็นบ่อเกิด แห่งทุกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการสร้างบารมีของเรา
 
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่