พระพุทธเจ้าท่านไปรักษาอยู่ต้นธาตุ

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2557

 

…พระพุทธเจ้าท่านไปรักษาอยู่ต้นธาตุ ท่านรักษาอยู่, เป็นอยู่, เราเป็นอยู่นี้ ถ้าท่านหยุดแก๊กเดียวเท่านั้น
มนุษย์ดับทีเดียว, หรือไม่ฉะนั้น มารมาตัดระหว่างกายเสีย ไม่ให้ติดต่อกันเสียเท่านั้นละก็ ตายทันที ขาดผู้รักษาเสียแล้ว เพราะฉะนั้นที่เรานับถือนั่น  ไหว้กราบท่านน่ะ !  จะไหว้กราบทำไม ? ก็ท่านรักษาชีวิตของเราอยู่ไม่ใช่หรือ ?ไม่ไหว้อย่างไร !  ก็ท่านมีคุณต่อเราอย่างนี้  ล้ำเลิศประเสริฐอย่างนี้ …

 

< พระมงคลเทพมุนี >

 Total Execution Time: 0.0010959188143412 Mins