พลั้งพลาด

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2549

 

เทพาพันเทพเรื้อง                       ฤทธิรงค์

บ่เท่าพระอินทร์องค์                      หนึ่งได้

คุณพันหนึ่งดำรงความชอบ            ไว้นา

มีโทษอันหนึ่งไซร์กลบกล้ำ             พันคุณ

 Total Execution Time: 0.0012489000956217 Mins