โพสต์นี้โดนมากๆ

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2558

 

 

 โพสต์นี้โดนมากๆ

 

@ การยิ้มไม่เหนื่อย  
การโกรธถึงจะเหนื่อย

 

@ เรียบง่ายไม่เหนื่อย  
ซับซ้อนถึงจะเหนื่อย

 

@ มิตรภาพไม่เหนื่อย
ไม่เข้าใจกันซิเหนื่อย

 

@ จริงใจไม่เหนื่อย  
เสแสร้งถึงจะเหนื่อย

 

@ เพิ่มมิตรไม่เหนื่อย 
สร้างศัตรูถึงจะเหนื่อย

 

@ ไม่เห็นแก่ตัวไม่เหนื่อย  
เห็นแก่ตัวถึงจะเหนื่อย

 

@ มีได้มีเสียไม่เหนื่อย  
คิดหยุมหยิมถึงจะเหนื่อย

 

@ กายเหนื่อยไม่เหนื่อย  
ใจเหนื่อยถึงจะเหนื่อย

 

ความสุขไม่ใช่การครอบครองมาก  
แต่คือ การคิดหยุมหยิมให้น้อย  

 

สิ่งที่เป็นจริงก็คือ
"รู้พอ"มีความสุขที่สุด

 

 

 Total Execution Time: 0.0010313471158346 Mins