มากกว่า เจอกับ ที่สุด 22 เมษา นี้

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2558

 

มากกว่า เจอกับ ที่สุด 
22 เมษา นี้

 

" ดูกรอานนท์ เราไม่กล่าวว่า ปาฎิปุคคลิกทานว่ามีผลมากกว่า สังฆทาน โดยปริยายใดๆเลย สังฆทานประมุขของผู้หวังบุญ พระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชา พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า"

สังฆทาน มีอานิสงส์มากกว่า เพราะ ถวายแด่คณะสงฆ์ ไม่จำเพาะเจาะจง ภิกษุสงฆ์รูปใด รูปหนึ่ง

วิหารทาน สถานที่ ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ จำวัดพักอาศัย ศึกษาธรรม พักรักษาตัวยามป่วยไข้ วิหารทาน คือ ที่สุดของวัตถุทาน

การทำบุญ ให้มีอานิสงส์มาก นอกจาก ความศรัทธาของใจที่เกินร้อยแล้ว ผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับบริสุทธิ์ วัตถุทานที่ให้บริสุทธิ์ การถวายเป็นสังฆทาน ทำให้มีอานิสงส์มาก ยิ่งวัตถุทานที่ให้เป็น วิหารทาน ที่สุดของวัตถุทาน แล้วด้วย อานิสงส์การทำทาน นับประมาณค่ามิได้...

22 เมษายน พุทธศักราช 2558 วันคุ้มครองโลก การโคจรมาพบกันอีกครั้ง ระหว่าง...
อานิสงส์มากกว่า กับ ที่สุดของวัตถุทาน

ถวายสังฆทาน 30,000 วัด และ ถวายอาคารบุญรักษา เป็นสังฆทาน

งานนี้ สาธุชนคนมีบุญทั้งหลาย พลาดไม่ได้นะ ขอบอก...

 

20 เมษายน พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0010058999061584 Mins