บุญมีแต่ความสุข

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2558

 

 

**พุทธภาษิตสอนใจ**

 

     บุญมีแต่ความสุข

 

     กิเลส คือ ความอยาก เป็นต้นเหตุ ของความทุกข์ทั้งมวล สามารถขจัดได้ด้วยบุญ ๓ อย่าง คือ ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งสามารถนำพาชีวิตเรา ให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้

 

     ทุกคนไม่อยากเจอทุกข์ อยากพ้นทุกข์ บางคนที่มีทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสบริวารมากมาย แต่ก็ยังหาความสุขไม่ได้ เพราะค้นหาตัวเองไม่เจอ ยิ่งรวยยิ่งงก ยิ่งรวยยิ่งใจแคบ เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว มีให้เราพบเห็นกันอยู่ประจำ

 

     การทำบุญเท่านั้น ที่ช่วยให้สุขใจได้ ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่จำเป็นต้องมีเงิน หรือสิ่งของก็ทำได้ ทุกคนทำได้ โดยไม่ต้องลงทุนมาก เพียงแค่ใช้กาย วาจา และใจ ก็สามารถทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาให้สมบูรณ์ได้ คนจำนวนมากมักเข้าใจผิด ไปทำบุญสร้างวัตถุ สร้างวิหาร สร้างพระ ที่จำเป็นต้องใช้เงินทั้งนั้น แค่ไม่ได้ขัดเกลาจิตใจให้ดีขึ้น

 

     ดังนั้น จงอย่ามองบุญ เป็นเรื่องยุ่งยาก และอย่ามองบุญว่า เป็นเรื่องที่เราต้องเสีย ให้มองว่าทำบุญมีแต่ได้ คือ ได้บุญจากการที่เราเป็นคนดี ที่พร้อมด้วย กาย วาจา ใจ พึงทำความชอบใจ หรือปลูกศรัทธาในบุญ ที่เกิดขึ้นให้ได้

 

     ดังพุทธภาษิตที่ว่า "ตัมหิ ฉันทัง กยิราถะ แปลว่า พึงทำความชอบใจ ในบุญนั้นให้ได้" เพราะบุญมีแต่ให้ความสุข อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีอะไรได้บุญ เท่ากับการที่เราได้ถือศีล ภาวนา ปฏิบัติธรรม ไม่ต้องเสียเงินทอง

 Total Execution Time: 0.00098236799240112 Mins