บุญ ส่งผลให้เกิดสมบัติทั้งหลาย

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2558

 

บุญ ส่งผลให้เกิดสมบัติทั้งหลาย

 

บุญ ส่งผลให้เกิดสมบัติทั้งหลาย

บุญเกิดจากการให้ทาน ผังสำเร็จก็จะส่งผลให้เป็นคนมี โภคทรัพย์สมบัติ 

 บุญเกิดจากการรักษาศีล  ก็จะส่งผลให้เรามีรูปที่งาม มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความแข็งแรง สดชื่น ตลอดเวลา ที่มีกายมนุษย์อยู่ 

 บุญเกิดจากการภาวนา  ก็จะเป็นผังสำเร็จให้มีดวงปัญญา สว่างไสว แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0011347015698751 Mins