พิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2558

พิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ
 ประดิษฐาน ณ เจดีย์สวรรค์ วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่

พิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ

 

 ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ในพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์สวรรค์ วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ.  2558

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558   เดินธุดงค์ตามหมู่บ้านต่าง ๆ โดยรอบวัดบ้านขุน
13.00 น. เดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสวนสนบ่อแก้ว 300 เมตร
14.30 น. เดินธุดงค์บ้านบ่อกิ่วลม 1.5 กิโลเมตร
16.30 น. เดินธุดงค์บ้านบ่อสะแง๋ , บ้านบ่อพะแวน , บ้านบ่อหลวง 3 กิโลเมตร
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558
09.00 น. เดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่รอบเมืองฮอด จ.เชียงใหม่
13.00 น. เดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในอุทยานออบหลวง
15.00 น. เดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าหมู่บ้านขุ่น
17.00 น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเจดีย์สวรรค์ วัดบ้านขุน 
19.30 น. จุดพลุ เสร็จพิธี 

 

 

 Total Execution Time: 0.0010257840156555 Mins