พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอิตาลี

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2558

 

พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอิตาลี

 

พุทธศาสนา…เป็นศาสนาประจำชาติอิตาลี...แล้วครับ

____________________________________
:-ศูนย์พุทธวิทยาศาสตร์สมาธิ : คำพยากรณ์พระอรหันต์เถระ....กรณีศึกษาประเทศอิตาลี
____________________________________ 
                ราวสิบกว่าปีมาแล้ว  สื่อมวลชนในยุโรปได้แถลงกันยกใหญ่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่จะเติบโตเร็วที่สุดในสมัยศตวรรษที่ 21  เพราะเห็นว่ากระแสผู้นับถือเติบโตเร็วมากทั้งในทวีปยุโรป, ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ไม่ว่าฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, อังกฤษ, สเปน, ออสเตรเลีย ฯลฯ วัดวาอารามผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง    คนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศฝรั่งเหล่านี้แต่ไหนแต่ไรมาส่วนมากแล้วนับถือศาสนาคริสต์มาก่อน   และกระแสชาวคริสต์หันมานับถือพระพุทธศาสนานี้ก็ก่อตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19
                ประเทศยุโรปบางแห่ง  เช่น   อิตาลีได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ยกพระพุทธศาสนาให้เป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของชาติ ไม่ต่างอะไรกับศาสนาคริสต์
 
                ( ปัจจุบันอิตาลีได้รับรองสถานะพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2000 นายกรัฐมนตรีอิตาลีได้ลงนามความตกลงกับประธานสหภาพสมาคมพุทธในอิตาลี   เพื่อให้พุทธศาสนามีสถานะเป็นทางการในอิตาลี    ทำให้ผู้เสียภาษีสามารถแสดงความจำนงให้แบ่งภาษีในอัตราร้อยละ 0.8 ของภาษีรายได้ส่วนบุคคลที่ต้อง ชำระให้แก่รัฐบาล   เพื่อบริจาคให้องค์กรทางพุทธศาสนาได้                                          

 

วัดไทย-อิตาลี  :       http://santacittarama.altervista.org/e_index.htm
http://www.arrowriver.ca/
http://www.bswa.org/

 

 

 

 Total Execution Time: 0.013697783152262 Mins