อยากให้ลูกบวช

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2558

 

อยากให้ลูกบวช

 

          ที่นี่...มีคำตอบ

          ตอน  อยากให้ลูกบวช

          คำถาม : ลูกปรารถนาจะให้ลูกชายทั้งสามของลูก มีใจฝักใฝ่อยู่ในเส้นทางธรรม ได้บวชเป็นพระ ในพระพุทธศาสนา ลูกจะมีวิธีปลูกฝัง และเลี้ยงดูเขาอย่างไรคะ

           คำตอบ คุณครูไม่ใหญ่ : ลูกปรารถนาจะให้ลูกชายได้บวชนั้นลูกก็จะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้เขา คอยประคับประคอง ให้อยู่ในเส้นทางธรรม ให้คบเพื่อนที่ดี ให้ใกล้ชิดพระอาจารย์ที่รักพระธรรมวินัย และฉลาดในการอบรมสั่งสอนเป็นต้น

 

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

 

 

 

 Total Execution Time: 0.00082371632258097 Mins