ความสุข

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2548

 

ความสุข

 

“สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข
ผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตน
ไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา
ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมได้สุข”


 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๒

 

 

 Total Execution Time: 0.0010138511657715 Mins