สร้างบารมีได้ตลอดรอดฝั่ง

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2558

 

สร้างบารมีได้ตลอดรอดฝั่ง

 

สร้างบารมีได้ตลอดรอดฝั่ง
ต้องมีธาตุบริสุทธิ์
            การจะอยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นาน ๆ ต้องมี ธาตุบริสุทธิ์มาก หากมีธาตุบริสุทธิ์มาก ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะค่อย ๆ หมดไป ดังนั้นเราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต โดยการหมั่นสั่งสมธาตุบริสุทธิ์เอาไว้มาก ๆ โดยการนั่งสมาธิ และพยายามเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา เพราะ หากเราไม่หมั่นเติมธาตุบริสุทธิ์ให้แก่ตนเอง ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลืนกินธาตุที่บริสุทธิ์ ทำให้จิตหยาบ
           เมื่อจิตหยาบก็จะไปดึงดูดอายตนะหยาบมา ดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีมา เพราะธาตุที่ไม่บริสุทธิ์จะไปดึงดูดธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยกัน ทำให้ เราเจอแต่สิ่งไม่ดี เจอแต่เรื่องที่ไม่ดี เจอแต่คนไม่ดี ซึ่งอาจเป็น เรื่องที่ตัดรอนการสร้างบารมี และทำให้เราหลุดจากหมู่คณะไป ด้วยเหตุผลง่าย ๆ
          เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้มีปัญญาจึงหมั่นนั่งสมาธิทุกวัน เพื่อ เติมธาตุบริสุทธิ์ให้แก่ตัวเอง เพราะเมื่อมีธาตุบริสุทธิ์ในตัวมากแล้ว ก็จะไปดึงดูดธาตุบริสุทธิ์ด้วยกันมา ทำให้เจอแต่สิ่งดี เจอแต่คนคิดดี พูดดี ทำดี หรือแม้ต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดี ก็จะพบทางออกที่ดี ที่ทำให้สามารถจับแง่คิดจนสร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้ตลอดรอดฝั่ง จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมไปพร้อมกัน

 

 

ฉบับที่ ๑๔๔
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0073637167612712 Mins