คนเห็นแก่ตัว

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

คนเห็นแก่ตัว

 

คุณเลือกไม่ได้
ที่จะต้องพบกับคนเลว 
แต่เลือกได้ที่จะไม่เลวตาม

คนเห็นแก่ตัว
มักฝากความเจ็บใจไว้กับคุณ 
แต่คุณเลือกได้ว่าจะเก็บไว้
หรือปล่อยไป

คนไม่ดี
กระตุ้นความคิดไม่ดีขึ้นในหัวคุณ 
มีแต่คุณ..ที่ตัดสินใจคิดดีเอง 
หรือคิดไม่ดีตาม 
เพื่อเพิ่มคนไม่ดีขึ้นอีกราย

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0029888510704041 Mins