นินทา

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2548

 

นินทา

 

“คนนั่งนิ่ง เขาก็นินทา
คนพูดมาก เขาก็นินทา
แม้แต่คนพูดพอประมาณ เขาก็นินทา
คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก ”


ข. ชา. ๒๕/๖๑

 

 

 Total Execution Time: 0.0010053992271423 Mins