ปราภวสูตร ว่าด้วยความเสื่อม 12

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2558

 

 ปราภวสูตร ว่าด้วยความเสื่อม 12

 

พุทธพจน์เตือนใจ

               ปราภวสูตร ว่าด้วยความเสื่อม 12  อย่าง ตอนที่ 2

           ทางแห่งความเสื่อมประการที่ 2 พระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่รักอสัตบุรุษ ไม่รักสัตบุรุษ และชอบใจธรรมคำสอน ของอสัตบุรุษนั้น เป็นความเสื่อม ความหมายตรงนี้ หมายถึงการคบหาสมาคมกับอสัตบุรุษ พูดง่ายๆ           อสัตบุรุษ ก็คือ คนพาล ใครคบคนพาล เชื่อคำสอน และทำตามคำสอนของคนพาล ก็มีแต่ความเสื่อมฝ่ายเดียว

 

 

 

 Total Execution Time: 0.00099674860636393 Mins