รักษาธรรม

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2548

 

รักษาธรรม

 

“บัณฑิตย่อมไม่ประพฤติกรรมชั่ว
เพราะเหตุแห่งสุขเพื่อตน
สัตบุรุษอันทุกข์ถูกต้อง แม้พลาดพลั้งไป
ก็ไม่ยอมละธรรม เพราะฉันทาคติและโทสาคติ"


 

ชาตกฏฺฐกถา ๗/๓๘๘

 

 

 Total Execution Time: 0.00099335114161174 Mins