อดทนต่อความลำบาก

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ

               "ในเวลาเกิดความลำบาก บุคคลใดอดทนต่อความลำบากได้บุคคลนั้นย่อมไม่เป็นไปตามความลำบาก บุคคลนั้นเป็นนักปราชญ์ ย่อมบรรลุสุขปราศจากเครื่องประกอบอันเป็นที่สุดของความลำบาก"   อินทริยชาดก

                การที่เราจะประคับประคองชีวิตให้อยู่รอดนั้น เราต้องเหน็ดเหนื่อยกับหลายสิ่งหลายอย่าง เพื่อที่จะแสวงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีวิต ความลำบากนี้บางทีก็มีประโยชน์ คือช่วยสร้างคนให้มีความเข้มแข็ง และก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามมากมาย ในประวัติศาสตร์โลก ไม่มีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ตอนใด ที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดายโดยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง มีแต่ต้องผจญกับอุปสรรคความยากลำบาก ในการใช้ชีวิตก็เช่นกัน หากบุคคลใดอดทนต่อความลำบากได้ บุคคลนั้นย่อมจะประสบความสุขในที่สุด

 

 

 Total Execution Time: 0.0008364995320638 Mins