อธิษฐานจิต ตั้งเป้าหมาย

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2558

อธิษฐานจิต ตั้งเป้าหมาย

 

อธิษฐานจิต ตั้งเป้าหมาย

         การอธิษฐานจิตไม่ใช่เป็นความโลภ หรือการค้ากำไรเกินควร  เราจะเอาไปเปรียบเทียบกับธุรกิจไม่ได้             อธิษฐานจิต ก็คือ..การตั้งเป้าหมาย ว่า ในอนาคตเราอยากจะไปเป็นอะไร  เราปรารถนาอย่างไรเราจึงตั้งจิตอธิษฐาน  แล้วบุญก็จะเป็นพลังสนับสนุนให้เป็นไปตามความปรารถนานั้น  ซึ่งไม่เกี่ยวกับความโลภ

 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 


 

 Total Execution Time: 0.0012502193450928 Mins