เหมือนทำสงครามด้วยพลังสมาธิ

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2558

 

เหมือนทำสงครามด้วยพลังสมาธิ

 

โอวาทหลวงปู่วัดปากน้ำ  

ตอนที่ 55  โดยสิงหล 23 ก.ย. 58

          ทีนี้ในโรงงาน หลวงพ่อจะหันไปถามแม่ชี จะมีผู้ที่เก่งกาจสามารถในเรื่องวิชาธรรมกายที่บรรลุธรรมทางอุบาสิกาก็มีแม่ชีอุบาสิกาจันทร์ แม่ชีญาณี หลายแม่ชีสมัยนั้น เป็นแม่ชีผู้ใหญ่ หลวงพ่อจะเรียก เอ้า...ญาณี ลูกจันทร์ลองไปดูซิ ดูว่าตอนนี้ทำไมโลกมันถึงเดือดร้อนนะ ที่นั่นมีไฟไหม้บ่อยเหลือเกินมารเขาทำยังไง เขาทำอะไรเรา ทำไมที่นั่นน้ำท่วม คนตายกันเยอะ รถคว่ำด้วย ก็กิจวัตรประจำวัน มันทำไมเขาเล่นแรงนัก ไปดูซิ ช่วยเออ...ทำลายเสียด้วย ฟังแล้วเหมือนเราทำสงครามด้วยพลังสมาธิ อันนี้เป็นเรื่องพลังจิตในพระพุทธศาสนา เป็นหลักการที่เราปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน แต่เราไม่ฆ่าแกง ไม่ทำสงคราม ไม่ทำลายชีวิตมนุษย์ ไม่ทำลายชีวิตสัตว์ เราให้แต่ความสงบเย็นสันติภาพ แล้วก็ความสงบสุขแก่โลก เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติอย่างนี้ต้องการที่จะกำจัดความชั่วเหมือนในหลวงบอกว่า ไม่ให้คนชั่วครองเมืองครองประเทศ ช่วยกันดูแลให้คนดีได้ทำงานได้ครองประเทศ การปฏิบัติของเราก็เหมือนกัน ถ้าผู้ที่เจตนาร้ายต่อพระศาสนาต่อประเทศชาติ ก็ไม่ให้เขาทำสำเร็จ เราก็พยายามต่อต้านเขา พยายามใช้พลังจิตไปกลับใจเขา ไปทำสิ่งดำให้เป็นสิ่งขาว สิ่งผิดที่เขาคิดให้เขาทำในสิ่งที่ถูก คือหลักการ ซึ่งหลวงพ่อพยายามสู้กับมาร

 

 

 (เรื่องเล่าโดย พระมหาดร.ทวนชัย อธิจิตโต
บุคคลยุคต้นวิชชาเล่ม1)

 

 

 Total Execution Time: 0.0077988028526306 Mins