ประโยชน์ของการทำสมาธิอันจะทำให้เกิดแรงดลใจที่จะฝึกสมาธิ เพื่อพิสูจน์และก่อให้เกิดผลดี


การยิ้ม เป็นภาษากายที่สำคัญที่สุด เป็นการเปิดประตูของหัวใจเพื่อรับความสุข และให้ความสุขแก่ผู้อื่น
...อ่านต่อ
ในการเริ่มต้นทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อที่จะขยายเครือข่ายคนดี ก่อนอื่นเราต้องทราบธรรมชาติของคนในสังคมก่อน
...อ่านต่อ
บุตรมีหน้าที่ปฏิบัติต่อมารดาบิดา 5 ประการ คือ
...อ่านต่อ
หน้าที่ของสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาสามีมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยา 5 ประการ
...อ่านต่อ
หน้าที่ของเพื่อนพึงปฏิบัติต่อเพื่อนควรอนุเคราะห์เพื่อน หรือพึงปฎิบัติต่อเพื่อน 5 ประการ
...อ่านต่อ
การบ้าน 10 ข้อ คือ เทคนิคสู่ความสุขภายใน เทคนิคสู่ความได้ผลของการปฏิบัติสมาธิ
...อ่านต่อ
นำบุญไปฝากคนที่บ้าน หมายถึงการเดินทางกลับบ้านด้วยความสดชื่น ด้วยจิตใจสดใสมีพลัง เต็มเปียมด้วยความรัก ความเมตตา และความเข้าใจถึง ภาวะในบ้านของตน คนใกล้ชิด
...อ่านต่อ
ทั้งนี้เพื่อการพันาที่ต่อเนื่องในเรื่องของการปฏิบัติ การจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งทบทวนยิ่งรู้แจ้ง ยิ่งเกิดบุญ
...อ่านต่อ
หมายถึงทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอน หรือก่อนเข้านอน หรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอน ให้นึกถึง ความดีที่ได้ทำมาตลอดวัน
...อ่านต่อ
หมายถึงการฝึกให้หลับอย่างมี ติในศูนย์กลางกายฐานที่ 7 หลับไปในห้วงของความสว่าง ในห้วงของความสงบ
...อ่านต่อ
ใน 1 นาทีให้นึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาอีกหนึ่งวัน ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข อันตัวเรานั้น ตายแน่ ตายแน่
...อ่านต่อ
หมายความถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระซึ่งเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัย ใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
...อ่านต่อ
ทุก 1 ชั่วโมง ขอ 1 นาที เพื่อหยุดใจ นึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ ว่างๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7หมายความว่า
...อ่านต่อ
การสร้างสรรค์อารมณ์ที่ดีอารมณ์งดงาม ความสุนทรีย์ให้เกิดในชีวิตและในบรรยากาศโดยรอบ"รอยยิ้ม"
...อ่านต่อ
ประโยชน์ของสมาธินั้นมีมากมายหลายอย่าง ต่อไปจะได้แสดงถึง อานิสงส์ของสมาธิในบางส่วนบางข้อที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิในทางพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
อาสวกิเลสภายใน เป็นภัยอย่างใหญ่หลวงที่หาบหามเอาความทุกข์เข้ามาสู่ตัวเรา
...อ่านต่อ
การทำสมาธิก่อให้เกิดการมี ติสัมปชัญญะที่ดีขึ้น ซึ่งพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ1
...อ่านต่อ
การทำสมาธิจิตได้ดีจะทำให้เรามีญาณทัสนะที่ทำให้รู้ ภาพการณ์ต่างๆ ของโลกและของตนเอง
...อ่านต่อ
ความสุขเป็นรากฐานของชีวิตทั้งมวล ทุกชีวิตต่างปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
สมาธิเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสุข ทุกวันนี้ทุกลมหายใจเข้าออกของชาวโลกต่างพะวงอยู่แต่เรื่องนอกกายเป็นส่วนมาก
...อ่านต่อ
สมาธินั้นมีประโยชน์มากมาย โดยพระพุทธองค์ได้ทรงชี้ให้เห็นอานิสงส์ของสมาธิในสมาธิสูตรไว้ 4 ประการ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร