เวลานั้นเป็นเดือนกันยายน ปี ๒๕๒๔ ข้าพเจ้าพาบิดาเข้าโรงพยาบาล
...อ่านต่อ
จําได้แม่นยําว่าเป็นวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๖
...อ่านต่อ
ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ข้าพเจ้ากับญาติสนิทผู้หนึ่ง
...อ่านต่อ
ดูเหมือนจะเป็นปลาย ๆ ปี พ.ศ.๒๕๓๐
...อ่านต่อ
เรื่องความหอมความเหม็นของกลิ่น ไม่ใช่สิ่งตรงกัน
...อ่านต่อ
ถ้าท่านผู้ใดได้อ่านเรื่อง แค่คิดว่าเป็นผี ซึ่งข้าพเจ้าเขียนไว้ในหนังสือ
...อ่านต่อ
อย่างสุดท้ายเป็นขันธ์หมวดที่ ๕ ถ้าเรียกว่านามขันธ์
...อ่านต่อ
ถัดจากเรื่องเวทนา ก็เป็นเรื่องสัญญา สังขาร และวิญญาณ
...อ่านต่อ
สิบปีเศษมาแล้ว เมื่อพ่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่
...อ่านต่อ
เรื่องของจิตใจ นอกจากความรู้สึกทุกข์สุข เฉยๆ
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าขอย้อนไปถึงชีวิตวัยเยาว์ในอดีต
...อ่านต่อ
การสัมผัสถูกต้อง เป็นอาการกระทบกันระหว่างประสาททางผิวหนัง
...อ่านต่อ
มื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้าพเจ้าเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์
...อ่านต่อ
ในวัยเด็ก ตั้งแต่จําความได้จนถึงอายุราวๆ ๑๑-๑๒ ปี
...อ่านต่อ
ไปเยี่ยมป้าเงินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๒
...อ่านต่อ
ข้างหลังบ้านพักหลังปัจจุบันของข้าพเจ้า เป็นเรือนไม้สองชั้น
...อ่านต่อ
เมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.๒๕๐๓
...อ่านต่อ
ในคราวกลางเดือนกันยายน ๒๕๓๒ นี้เอเพื่อนรุ่นพี่ผู้หนึ่่ง
...อ่านต่อ
คนทําบาปไว้ ใกล้ตายต้องทุกข์หนักด้วยคตินิมิตกรรมนิมิต
...อ่านต่อ
เป็นปี พ.ศ. ๒๔๘๔ แม่ของข้าพเจ้าคลอดน้องชาย
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้ามีบ้านพักอยู่ในซอยค่อนข้างลึก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร