"สมาธิไม่ใช่แค่เพียงความผ่อนคลาย แต่มันมีเป้าหมายไกลเกินกว่านั้น ไกลเกินกว่าที่คุณหรือใครเข้าใจกัน
...อ่านต่อ
มีเเต่บุญกับบาปเท่านั้น
...อ่านต่อ
หยุด เเรกคือหยุดโม้    การคุย
...อ่านต่อ
คือ..งานที่เเท้จริง
...อ่านต่อ
มันจะมาสู้คนทำความเพียร
...อ่านต่อ
เพราะเรายังทำไม่ถูกวิธี
...อ่านต่อ
เราจะไปบังคับให้ถูกส่วนไม่ได้
...อ่านต่อ
เพราะยังทำไม่ถูกวิธี ซึ่งหลักมีอยู่ว่า  ต้องหยุดนิ่งอย่างสบาย
...อ่านต่อ
ถ้าปฎิบัติให้ถูกหลักวิชชาเเล้ว
...อ่านต่อ
ไม่ควรปล่อยโอกาสที่ดี ให้ผ่านไปเปล่า
...อ่านต่อ
เหมือนน้ำกำลังเชี่ยว
...อ่านต่อ
ยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่าง
...อ่านต่อ
เเต่ละสตางค์ไม่ใช่ง่าย
...อ่านต่อ
ที่จริงเรารู้นะว่า ...ปรับเเค่ไหนพอดี
...อ่านต่อ
เเต่ถ้าเกิดเห็นขึ้นมาเอง
...อ่านต่อ
ตั้งเเต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ เป็นเส้นทางที่ไม่ทุรกันดาร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร