“กวีวันพระ” โรคกายทำลายคน
...อ่านต่อ
ผู้เรียนธรรม รู้ธรรม นำปฏิบัติ เข้าใจชัด อรรถธรรม ย้ำฝึกฝน
...อ่านต่อ
คิดดี พูดดี ทำดี คนมี ศีลธรรม นำจิต
...อ่านต่อ
“รวมพลพันธุ์ตะวัน” มีงานบุญ งานบ้าน งานศาสนา
...อ่านต่อ
“วิสาขบูชามหารำลึก” สิบห้าค่ำ เพ็ญเดือนหก ดิลกมาส
...อ่านต่อ
ปลื้มบุญปลื้มบารมี ปลื้มความดีปลื้มกุศล
...อ่านต่อ
“ได้หมดถ้าสดชื่น” ทั้งวันคืนทั้งตื่นหลับ
...อ่านต่อ
“วันคุ้มครองโลก” ยี่สิสอง เมษายน มงคลฤกษ์
...อ่านต่อ
คุณทำบุญ คุณต้อง ครองรักษา ใจศรัทธา สถิตบุญ คุณใฝ่ฝัน
...อ่านต่อ
“ตราบชีวิตยังหายใจ” ชีวิตเรา เราต้องใฝ่ ใคร่เรียนรู้
...อ่านต่อ
“สร้างบารมี” สร้างบุญสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ฤดูกาล ผ่านเปลี่ยน เวียนหมุนไป บอกบ่งนัย ธรรมชาติ วิลาศหมาย
...อ่านต่อ
บรรพบุรุษ ชาติไทย ใจรักศาสน์ ภักดีชาติ สถิตมั่น อนันต์สมัย
...อ่านต่อ
ทำดีเถิด ประเสริฐนัก ผู้รักตน ดีส่งผล ความสุข สำเร็จหมาย
...อ่านต่อ
คนบุญ ทำบุญ ปลื้มบุญ อิ่มอุ่น กายใจ ใสสวย
...อ่านต่อ
รอยยิ้ม รอยแย้ม แต้มหน้า เปี่ยมรัก เมตตา อุราฉาย
...อ่านต่อ
ภาพบุญหนุนชีวิต ให้ปลื้มจิตบุญบารมี
...อ่านต่อ
การต่อสู้ ของเรา เหล่าชาวพุทธ งามพิสุทธิ์ “สงบ สันติ อหิงสา”
...อ่านต่อ
ชาวพุทธสุดสู้นัก หัวใจรักภักดีศาสน์
...อ่านต่อ
ชาวไทย...ที่รัก ไทยประจักษ์ ผ่องผุด พุทธศาสนา
...อ่านต่อ
“วันนี้...วันพระ”  พึงลดละ เลิกทำ กรรมชั่วหมอง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร