เมื่อพูดถึงสุขภาพ คนทั่วไปจะนึกถึง "ป่วยหรือไม่?" มากกว่าที่จะคิดถึง "ชีวิตเป็นปกติสุขแค่ไหน"
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการปลูกฝังจากสมเด็จพระบรมราชชนนีให้คำนึงถึง พระราชภารกิจที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
...อ่านต่อ
ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ”สมเด็จพระราชินี”จนถึง “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ”
...อ่านต่อ
ในโอกาสที่วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญใหญ่ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม
...อ่านต่อ
ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...อ่านต่อ
อาจกล่าวได้ว่า ภัยที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษยชาติก็คือ “สงคราม” ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นมาเอง
...อ่านต่อ
ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่จะถึงนี้นอกจากจะเป็น “วันสมาธิโลก” ดังเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมาแล้ว
...อ่านต่อ
โดยการเปิดเผยของหมอผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่นเตือนภัย สื่อร้าย ตบจูบ โป๊เปลือย ฆ่ากันเลือดสาด
...อ่านต่อ
จังหวัดสงขลา ศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ ร่วมกับวัดพระธรรมกาย-มูลนิธิธรรมกาย และประชาชนกว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมงาน พิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ๒๖๖ วัด
...อ่านต่อ
จากที่ส่วนราชการ ทั้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
...อ่านต่อ
ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์
...อ่านต่อ
วันอาสาฬหบูชา ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฏาคม พุทธศักราช 2549 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
...อ่านต่อ
ธรรมะในพระพุทธศาสนามีมากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เราควรจะเลือกหมวดธรรมใดให้นักเรียนระดับชั้นประถม
...อ่านต่อ
เป็นความจริงหรือที่ว่า ชาวพุทธ (บางคน) คือนักติดเหล้าติดยา จากผลการสำรวจล่าสุดของเอแบคโพลระบุว่า
...อ่านต่อ
จากที่เกิดวันเข้าพรรษา เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา
...อ่านต่อ
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา
...อ่านต่อ
ปีนี้นับเป็นปีมหามงคลของคนไทยทั่วประเทศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
...อ่านต่อ
รู้ไหม ? อย่างไร? จึงเรียกว่า โรคสมองติดยา…
...อ่านต่อ
ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย
...อ่านต่อ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผ่านได้มีการจัด “พิธีอัญเชิญทุนเล่าเรียนหลวงถวายแด่พระสงฆ์ไทยประจำปี ๒๕๔๙”
...อ่านต่อ
เดือน ก.ค. ปี49 จับประเด็นกลยุทธ์ในพื้นที่นำร่อง เป็นแนวทางในการทำงานต่อ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร