ความสุข ความประทับใจอันเปี่ยมล้นจากความทรงจำอันงดงามที่ถูกบันทึกไว้แล้ว ในทุก ๆ ดวงใจของประชาชน
...อ่านต่อ
ช่วงฤดูกาลกระแสฟุตบอลโลกในขณะนี้ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ! ! จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
...อ่านต่อ
เกี่ยวกับธรรมเนียมการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัตินั้น ได้แนวคิดจากงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปี
...อ่านต่อ
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีนี้
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร
...อ่านต่อ
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี องค์กรต่างๆได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2549 ได้เกิดเหตุอันน่าสลดใจ นั่นคือ น้ำป่าและดินโคลนถล่ม
...อ่านต่อ
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 60 ปี
...อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีเทลีนคอน กรีตบันไดขาขึ้น
...อ่านต่อ
วันที่ 9 มิ.ย. 2549 ประชาชนชาวไทยร่วมกันเฉลิมฉลองอีกครั้ง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
...อ่านต่อ
เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๔๙
...อ่านต่อ
เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...อ่านต่อ
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระมหาเถระผู้ยังคุณูปการแก่คณะสงฆ์
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
...อ่านต่อ
ในด้านศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหลายประการ
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ อธิบดีสงฆ์วัดยานนาวา พระมหาเถระแห่งสังฆมณฑล ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา ได้ชื่อว่าเป็น “วันพระพุทธเจ้า” เพราะความพ้องตรงกันของวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน
...อ่านต่อ
ธนาคารโลกได้เสนอไว้ใน The World Development Report 1993 เรื่อง ‘Investing in Health’ สนับสนุนรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ให้มีนโยบายควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุราอย่างเข้มงวด
...อ่านต่อ
จากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่สังคมไทยนั้น มีทั้งในส่วนที่ดีและไม่ดี
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชาปีนี้ มีสิ่งต้องสนใจมากมาย นอกจากว่า เป็นวันที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติให้เป็น “วันสำคัญสากลของโลก”
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร