คำสอนที่แท้จริงด้านการปฏิบัติ เพื่อบรรลุซึ่งมรรคผลได้เลือนหาย คงเหลือแต่คำว่า "ธรรมกาย"


ในมนุษย์โลก ถ้าเรา...มีบุญเสียแล้ว จะค้าขาย...ก็ร่ำรวย จะทำงาน ทำกิจการอะไร...ก็เจริญ
...อ่านต่อ
ในพรรษาที่ ๑๑ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพนุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ท่านได้ไปจำพรรษา ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๔๖๐
...อ่านต่อ
...พวกเรามีบุญมาก ที่มาอยู่ในยุคที่มีการฟื้นฟูวิชชาธรรมกาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
...อ่านต่อ
...วันนี้แหละถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ เราจะทำ อย่างไรจึงจะเป็นคนดี เรื่องที่เป็นมงคลดี..ไม่ดีนั้น พระองค์ทรงรับสั่งยืนยัน
...อ่านต่อ
หากต้องการบุญ ก็เข้าไปในกลางกายนั่นแหละ กลางของกลาง กลางของกลาง
...อ่านต่อ
ชั้นของวัยย่อมละลำดับไปชั้นของวัยเป็นไฉน เด็กเล็กๆ ละลำดับเด็กเรื่อยมา
...อ่านต่อ
หากต้องการบุญ ก็เข้าไปในกลางกายนั่นแหละ กลางของกลาง กลางของกลาง ก็จะเข้าไปซ้ายขวาหน้าหลัง ล่างบนไม่ไปทั้งนั้น
...อ่านต่อ
129 ปีที่ผ่านไป แต่พระคุณอันไม่มีประมาณของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ยังตรึงตราอยู่ในใจเหล่า...
...อ่านต่อ
ความมหัศจรรย์ ประการหนึ่งของวิชชาธรรมกาย ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้ค้นพบก็คือการทำใจให้หยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 กลางท้อง ด้วยการเจริญสมาธิภาวนา...
...อ่านต่อ
นับแต่วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ในปี พ.ศ. 2460 ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญท่านได้บรรลุธรรม ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง ตราบกระทั้งปัจจุบันนับเวลาได้ 96 ปีแล้ว
...อ่านต่อ
จากบันทึกในบทนำของหนังสือชื่อว่า “ธรรมกาย” พระทิพย์ปริญญาเขียนไว้เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2489 ทำให้เราได้ทราบถึงพระคุณของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระมงคลราชมุนี
...อ่านต่อ
บทความเกี่ยวกับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมารและวิชชาธรรมกาย จาก รัตนวนาลี ตอนที่ 1
...อ่านต่อ
บทความเกี่ยวกับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมารและวิชชาธรรมกาย จาก รัตนวนาลี ตอนที่ 1
...อ่านต่อ
สมัยก่อนนั้น วัดปากน้ำ ยังไม่มีถนน ตัดเข้าไปถึง ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทาง มาวัดปากน้ำ ต้องมาทางเรือ หรือเดินตาม ทางเท้าแคบๆ
...อ่านต่อ
หลังจากที่หลวงปู่ค้นพบวิชชาธรรมกายแล้ว ท่านก็มุ่งทำวิชชาปราบมารรื้อวัฏฏะ เพื่อเอาชนะ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นไงเป็นกัน หากเราไม่บรรลุธรรมที่พระบรมไตรโลกนาถได้ทรงบรรลุล่ะก็ เราจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา หากเราจะต้องตายไปในครั้งนี้ ก็จะได้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่จะตามมาภายหลัง จะได้ยึดถือเป็นแบบปฏิบัติต่อไป ก็จะได้อานิสงส์อีกโสดหนึ่ง
...อ่านต่อ
“ธรรมกาย” คือ กายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, “วิชชา” แปลว่า ความรู้แจ้ง, “วิชชาธรรมกาย”
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร