คำสอนที่แท้จริงด้านการปฏิบัติ เพื่อบรรลุซึ่งมรรคผลได้เลือนหาย คงเหลือแต่คำว่า "ธรรมกาย"


จมอยู่ด้วยอาการอันบัณฑิตพึงเกลียด กุสีตํ เขาแปลว่าคนเกียจคร้าน คนไม่ศรัทธา มาอยู่วัดอยู่วาก็นอนอืด
...อ่านต่อ
บารมีหนึ่ง ๆ กว่าจะได้เป็นบารมีนะ ไม่ใช่เป็นของง่าย ทานบารมีเต็มดวงนะ ดวงบุญที่เกิดจากการบำเพ็ญทาน
...อ่านต่อ
“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่าตัวเราเอง  เพราะความปรารถนาลามกทำไม ที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้น บางคนคงจะไม่รู้จักคำว่า “ธรรมกาย”
...อ่านต่อ
 ผ้านะเป็นวัตถุธรรมดา เมื่อย้อมเข้าแล้วเขาเรียกว่าผ้าย้อมฝาด เจ้าของมีจิตสามารถเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
  ทานนั่นแหละจะเป็นชนกกรรม นำไปเกิดในสกุลที่มั่งมีมาก เพราะผลทานส่งให้ เมื่อให้ทานแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์
...อ่านต่อ
  ทางโลกเขามุ่งความชนะเป็นเบื้องหน้า  ไม่มีใครปรารถนาความพ่ายแพ้เลย  เมื่อชนะแล้วก็ได้ความเป็นใหญ่
...อ่านต่อ
นี่อาศัยดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ได้เห็นดวงศีล ดวงสมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ หลักนี้เป็นสำคัญนัก
...อ่านต่อ
เขาเล่าเรื่องว่า มหากษัตริย์องค์หนึ่ง ได้บรรลุปฐมฌานแล้ว สละราชสมบัติให้ราชโอรสปกครองไป ตัวไปเป็นฤาษีชีไพรเสีย
...อ่านต่อ
  เรื่องของแม่ชีจันทร์ อาตมาเคยได้ยินก่อนหน้านี้ ในโรงงาน แม่ชีปุกพาแม่ชีจันทร์ไปพบหลวงพ่อ แม่จะพาเจ้าไปพบพ่อใหญ่
...อ่านต่อ
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 อาตมานั่งอยู่ด้านในโรงงานทำวิชชา หลวงพ่อก็สั่ง บอกว่าจะมรณภาพจริงๆ ท่านเรียก
...อ่านต่อ
   เราต้องตั้งใจแบบเดียวกับพระพุทธเจ้า ท่านตั้งอย่างไร ท่านสอนอย่างไร ท่านทำอย่างไร 
...อ่านต่อ
 เพียรให้มีสติไว้เสมอ ไม่เผลอ นำอภิชฌาโทมนัสในโลกออกเสีย อย่าให้ความดีใจเสียใจแลบเข้าไปได้นะ 
...อ่านต่อ
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ตัวไม่ยินดีสละในตัว เพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัว เพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัว นี่มนุษย์ทั่วไปเป็นอย่างนี้
...อ่านต่อ
 ถ้าว่าจิตหยุดเสียได้ละก็ เขมํ ทีเดียวเกษมผ่องใสเหมือนอย่างกับกระจกคันฉ่องส่องเงาหน้าทีเดียว เกษมผ่องใสขนาดนั้นจิตเกษมผ่องใสเช่นนั้นแล้ว
...อ่านต่อ
เคารพสัทธรรมนั้น ดีประเสริฐอย่างไรหรือ ? ดังกล่าวแล้วทุกประการ ถ้าว่าใครเคารพสัทธรรมละก็ ไม่ต้องหาข้าว
...อ่านต่อ
 สติสัมโพชฌงค์ เราต้องเป็นคนไม่เผลอสติเลย เอาสตินิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรม ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั่น ตั้งสติตรงนั้นทำใจให้หยุด
...อ่านต่อ
พนักงานหญิงในยมโลกตอบว่า “ต่างกันที่บุญกุศล ซึ่งได้ทำมาแล้วแต่ชาติก่อน แม้คนที่จะไปเกิดในเมืองมนุษย์ด้วยกัน ก็ยังแตกต่างกันอีกเป็นหลายสิบจำพวก
...อ่านต่อ
 แม่อาจารย์ทองสุข เห็นแล้วกลัวจนตัวสั่น พอดีจิตเต้นตึ้กขึ้น ก็รู้ว่าหลวงพ่อคงเรียกแล้ว จึงรีบลุกขึ้นค่อยๆ เดินแอบย่องไปหาเจ้าหน้าที่ผู้หญิง
...อ่านต่อ
ในสมัยที่ หลวงพ่อสด จนทฺสโร หรือ พระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีชื่อเสียงและกิตติคุณไพศาลยิ่ง
...อ่านต่อ
พอใจหยุดเท่านั้นแหละ  ถูกตัวสมถะแล้ว  หยุดนั่นแหละเป็นตัวสมถะ   หยุดนั่นเองเป็นตัวสำเร็จ  ทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จหมดโลกที่จะได้รับความสุข
...อ่านต่อ
ทาน การให้นี่เป็นนโยบายของบัณฑิตทั้งหลาย  แต่ไหนแต่ไรมา คนมีปัญญาแล้วก็ต้องให้ทาน  ถ้าคนโง่แล้ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร