เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


สำหรับคฤหัสถ์นั้น สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนอันดับแรก คือเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง เมื่อรู้เป้าหมายอย่างนี้แล้ว
...อ่านต่อ
อุบัติเหตุหรือความบังเอญก็สามารถทำให้เกิดอะไรใหม่ได้ อย่างเคสล่าสุด นักวิทยาศาสตร์เผลอทำการทดลองผิดพลาด แต่ผลที่ได้คือกระจกที่บางที่สุดในโลก
...อ่านต่อ
สายลับมะกัน-อังกฤษ ถอดรหัสสอดแนมข้อมูลออนไลน์ทุกอย่างได้
...อ่านต่อ
".....ถ้าไม่มีหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย คิดแล้วหวาดเสียว หนาวยิ่งกว่ายืนอยู่บนยอดเขา ชีวิตเราคงสะเปะสะปะ
...อ่านต่อ
บางสิ่ง ถูกใจ...แต่อาจไม่ถูกต้อง บางสิ่ง ถูกต้อง...แต่อาจไม่ถูกใจ การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับว่า... ผู้ตัดสินใจอยู่ในสถานการณ์เช่นไร ??
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในอเมริกากลาง ทุก ๆ ปีจะมีการประกวดเมล็ดพันธ์ข้าวโพด หลังจากการประกวดชายผู้ที่ชนะเลิศที่หนึ่ง เขาทำในสิ่งที่คาดไม่ถึง
...อ่านต่อ
วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง สถานที่สำคัญอีก 1 แห่ง ใน 6 สถานที่สำคัญตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
...อ่านต่อ
เรามาพบพุทธศาสนา รู้และเข้าใจเรื่องบุญ เข้าวัด ปฏิบัติธรรมมาถึงขนาดนี้ แสดงว่าสั่งสมบุญในอดีต มามาก
...อ่านต่อ
ลองมาดูกันนะว่า งกในแง่ดี งกในสิ่งที่ควรงก มีอะไรกันบ้าง
...อ่านต่อ
ผู้ที่เป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นแต่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้ ก็เปรียบเสมือนเป็นไม้กระดานให้คนอื่นเดินข้าม
...อ่านต่อ
ทวดของโจโฉเป็นคนที่มีชื่อเสียง ในด้านความมีน้ำใจ วันหนึ่งเพื่อนบ้านของเขานับหมูที่เลี้ยงไว้ เห็นว่าหายไปตัวหนึ่ง จึงออกตามหา
...อ่านต่อ
ในเมื่อคนเราเกิดมาไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกได้ จนต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นจนความผูกพันเกิดขึ้นมากมาย
...อ่านต่อ
พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เป็นอมตธรรม ความจริงแท้ มิได้แปรผันตามวันเวลาที่ผ่านไป บุคคลใดได้ประพฤติธรรมตามมรรคมีองค์ 8 ได้พอเหมาะพอดี ถูกส่วนของสัมมาสมาธิแล้ว เขาย่อมบรรลุธรรมตามพระพุทธองค์ได้ทุกเวลา
...อ่านต่อ
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ ชัยชนะเหนือกิเลสในตัว ชนะเหนือความโกรธ ความโลภ และความหลง ที่มันคอยเหนี่ยวรั้งใจคนให้หลุดจากศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
มีงานวิจัย พบว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลก คือพระในพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
คุณรู้หรือไม่ว่า ดอกไม้หลายอย่างทานง่าย ให้ประโยชน์กับร่างกายด้วย
...อ่านต่อ
เรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนที่ชอบตัดสินคนอื่นเพียงแค่เปลือกนอก
...อ่านต่อ
ยังมีช่วงเวลาแห่งความสุข ที่ทุกสิ่งทุกอย่างดูสดใส
...อ่านต่อ
บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญ ว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง
...อ่านต่อ
วันนี้เจอกับตัวเองแล้ว กับคำถามที่ไม่รู้จะตอบอย่าง ไรดี เมื่อมีคนถามว่า"คุณโค้กเหนื่อยไหม"
...อ่านต่อ
"ที่พึ่ง" คำๆ นี้นะสำคัญยิ่งนัก.. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกาย ธรรมบทว่า..
...อ่านต่อ