พิธีลอยกระทงธรรมและจุดโคมประทีป ณ พุทธอุทยานนานาชาติ โพนพิสัย จ.หนองคาย วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีลอยกระทงธรรม ณ สระเศรษฐีทะเลบุญ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เนื่องในวันลอยกระทง วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีกรานกฐิน ของคณะสงฆ์ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในวันทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ในวันทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เบญจธรรม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ
วัดภาวนาปีนัง ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐิน และตักบาตรพระจำนวน 100  รูป ณ ซันชายพลาซ่า ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงเชียงใหม่
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ปรับปรุงระบบน้ำและปรับภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติธรรม ณ แผ่นดินทอง พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประเทศบังกลาเทศ ชมรมธรรมทายาทรวมใจ(DOP) แห่งเมืองปันชารี บังกลาเทศ ณ วัดสันติปูร์อรัญกุฏิ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐินนานาชาติ ณ วัดนวบัณฑิต จิตตะกอง บังคลาเทศ เมือวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีรับตราตั้ง โดยมีพระเดชพระคุณ “พระธรรมรัตนาภรณ์” เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต
...อ่านต่อ
พิธีรับตราตั้ง และมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่ "พระครูวิจิตรอาภากร" (นิวัตร อาภากโร น.ธ.เอก, ป.ธ.4)  เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  “เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง” วันพฤหัสบดีที่ 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
กฐินนานาชาติ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ องค์การพุทธโลก ถวายกฐิน ณ วัด ดร.อัมเบ็ดการ์ ชัยตยะภูมี วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีเปิดธรรมยาตรา ๕ แผ่นดินลุ่มน้ำโขง วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อขยายอาคารปฏิบัติธรรม ณ ธุดงคสถานสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ "เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างเจดีย์แม่ของคงคา" ณ วัดโนนพระแก้ว วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
...อ่านต่อ
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักบุคคลกลาง และสำนักสื่อสารองค์กร สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
วันมหาปวารณาออกพรรษา วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร