รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกพระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

นิทานชาดก : พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร หน้า 4 จบ

หน้า 4 จบ

พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก

ว่าด้วยการปรารภความเพียร

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

นิทานชาดก เรื่อง พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

นิทานชาดก เรื่อง พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

นิทานชาดก เรื่อง พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

นิทานชาดก เรื่อง พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

นิทานชาดก เรื่อง พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

นิทานชาดก เรื่อง พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

นิทานชาดก เรื่อง พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

นิทานชาดก เรื่อง พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

นิทานชาดก เรื่อง พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

นิทานชาดก เรื่อง พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

จบ

 

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ 

 

 

มหาสีลวชาดก

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก ::

.....ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อบวชก็ตั้งใจปฏิบัติธรรม แต่ยังไม่บรรลุมรรคผลใดๆ ต่อมาจึงประพฤติปฏิบติธรรมย่อหย่อน 

.....พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จึงตรัสเรียกพระภิกษุรูปนั้นมาซักถาม จากนั้นพระพุทธองค์ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ ทรงนำมหาสีลวชาดก มาตรัสเล่า

 

:: ข้อคิดจากชาดก ::

.....๑. เมื่อเรารักษาศีล ประพฤติธรรมจนเป็นที่รู้กันทั่วไปแล้ว อาจจะเกิดมีคนพาลพวกหนึ่งคอยฉวยโอกาสจากการรักษาศีลของเรา ต้องหาทางป้องกัน โดยยึดหลักว่าศีลก็ต้องรักษาให้ครบ ระเบียบวินัยก็ต้องรักษาให้เคร่งครัด ใครทำผิดก็ต้องลงโทษ และไม่เปิดโอกาสให้คนพาลทำชั่ว 

.....๒. เมื่อมีปัญหา อย่าตัดสินปัญหาง่ายๆ ด้วยวิธีแบบรุนแรง มิฉะนั้นเรื่องร้ายจะยืดเยื้อไม่รู้จบเพราะความอาฆาตจองเวร 


         ดังนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลาย เมื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอะไร ให้ถือเอาธรรมะเป็นพื้นฐาน

 
นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล