รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกมหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

นิทานชาดก : มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์ หน้า 2 จบ

หน้า 2 จบ

มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา
ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

 

นิทานชาดก เรื่อง มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

นิทานชาดก เรื่อง มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

นิทานชาดก เรื่อง มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

นิทานชาดก เรื่อง มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

นิทานชาดก เรื่อง มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

นิทานชาดก เรื่อง มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

นิทานชาดก เรื่อง มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

นิทานชาดก เรื่อง มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

นิทานชาดก เรื่อง มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

นิทานชาดก เรื่อง มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

 

 

จบ

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ

 

 

ทุมเมธชาดก
 

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก :: 

.....นับตั้งแต่วันตรัสรู้เป็นต้นมา พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระศาสนา ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเสด็จไปโปรดสัตว์ โดยไม่เลือกฐานะ หนทางทุรกันดารเพียงใด พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้นี้ ทำให้ชาวโลกมีโอกาสได้ดื่มรสพระธรรมคำสั่งสอน ได้พบความสุขอันแท้จริงโดยทั่วหน้า

.....ในสมัยพุทธกาล ขณะที่พุทธบริษัทกำลังประชุมสรรเสริญพระพุทธคุณ พระพุทธองค์ก็ทรงปรารภถึงการบำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์ สมัยเมื่อครั้งยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ เพื่อให้เขาเหล่านั้นเกิดกำลังใจที่จะประพฤติธรรมตามพระองค์ แล้วทรงตรัสเล่า ทุมเมธชาดก ดังนี้


:: ข้อคิดจากชาดก ::

.....๑ . บางครั้งเพื่อความสำเร็จของงาน เราจำเป็นต้องใช้นโยบายโอนอ่อนผ่อนตามในการปกครองไปสักระยะหนึ่งก่อน แต่ต้องตีวงจำกัดให้ดีว่า จะโอนอ่อนผ่อนตามในกรณีใดบ้าง และในช่วงระยะเวลายาวนานแค่ไหน ถ้าเป็นการปกครองบ้านเมือง ก็อาจใช้หลักที่ว่า “ การทูตนำหน้า การทหารตามหลัง ”
อย่างไรก็ตาม ต้องระวังอย่าให้ โอนอ่อน กลายเป็นอ่อนแอ แต่ก่อนจะดำเนินนโยบายใดๆ ก็ตาม ผู้นำเองจะต้องฝึกหัดอบรมตนเองให้เป็นคนดี มีสัมมาทิฐิ มีความประพฤติดีงามเป็นที่รักที่เชื่อใจ และเกรงใจของประชาชนโดยส่วนรวมเสียก่อน เมื่อประชาชนไว้ใจให้สนับสนุนแล้ว จึงจะทำงานได้ผล

.....๒ . เมื่อมีอำนาจแล้ว ต้องใช้อำนาจไปในทางสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ถ้าใครมีอำนาจแล้วไม่ใช้ หรือใช้ไม่เป็นจะยิ่งทำให้บ้านเมืองสับสนวุ่นวายไปหมด

 

 

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล