เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง พระศรีอริยเมตไตรย์ V.1

เพลง พระศรีอริยเมตไตรย์ V.1

เพลง พระศรีอริยเมตไตรย์ V.1

คำร้อง : ตะวันธรรม

ทำนอง/เรียบเรียง : ธนัช สุวรรณบุบผา

ขับร้อง : ปัญจสิขะ

คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส

คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ

ภาพ : พุทธศิลป์

ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 

--เนื้อเพลง พระศรีอริยเมตไตรย์---
 

เราเกิดมาช้าเกินไป จึงได้ยินแค่เรื่องราว


ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมา


เราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ อีกทั้งพุทธลีลา


ไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนา โปรดเราให้ได้บรรลุธรรม


แต่อีกไม่นานเท่าใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้า


ผู้ทรงมีพระฉัพพรรณรังสี แผ่ครอบไปหมื่นโลกธาตุ ตลอดเวลา ทรงพระนามว่า


พระศรีอริยเมตไตรย์ พระศรีอริยเมตไตรย์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ( 2 รอบ)


พระองค์ท่านจะบังเกิดขึ้นมาใหม่ เมื่อมนุษย์อายุขัยได้ 8 หมื่นปี


ทรงสร้างบารมีมายาวนาน กว่า 80 อสงไขย จะมีผู้บรรลุธรรมมากมาย


พระศาสนาจะยืนยาวได้เกือบ 2 แสนปี


โลกจะเป็นดั่งคล้ายสรวงสวรรค์


 เป็นโลกแก้วแห่งความอัศจรรย์ ที่มีแต่ความศิวิไลซ์


พระศรีอริยเมตไตรย์ พระศรีอริยเมตไตรย์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ( 2 รอบ)(บทพูด ) (พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ ผู้บังเกิดในยุคนั้น


จะสละราชสมบัติ พร้อมรัตนะ 7 ประการอันเกรียงไกร อีกทั้งทวีปน้อยใหญ่)

 

ออกบวชด้วยใจที่เลื่อมใส ในพระบรมศาสดา


ยากหนักหนาที่ผู้มีบุญญาบารมี


จะบังเกิดขึ้นมากมายในยุคสมัยเดียวกัน


โอ้ ! อัศจรรย์... โอ้ ! อัศจรรย์...


โลกในอุดมคติ ยุคเหนือความฝันจะบังเกิดขึ้นมา อีกไม่นาน


แค่อีก 1 อสงไขยเศษ แค่อีก 1 อสงไขยเศษ แค่อีก 1 อสงไขยเศษเท่านั้นเอง (2 รอบ)

 


พระศรีอริยเมตไตรย์ พระศรีอริยเมตไตรย์ อีก 1 อสงไขยเศษเท่านั้นเอง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -