เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง : อัศจรรย์วันวิสาขบูชา

 

เพลง : อัศจรรย์วันวิสาขบูชา

เพลง : อัศจรรย์วันวิสาขบูชา

คำร้อง : จันทร์ซีโร่, จันทร์ส่องโลก

ขับร้อง : พัชร์สุรางค์ ภาสุขเสงี่ยม

คำแปลภาษาอังกฤษ : พญ.นฤมล จินตพัฒนากิจ

ทำนอง : จากเพลง Tobikkiri no Ai wo Komete

ภาพ : DMC Cartoon

ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

--เนื้อเพลง : อัศจรรย์วันวิสาขบูชา
 

คืนอัศจรรย์การบังเกิดของพระสัมมา
 

ทั่วโลกาพลันเจิดจ้าด้วยแสงธรรม
 

พ้นความมืดมิด คือวันอันพิสุทธิ์
 

พระองค์ท่านนำให้พ้นภัยพาล
 

พระมหาโพธิสัตว์ ขจัดทุกข์ภัยในสังสาร ตรัสรู้อริยสัจธรรม
 

ดวงหทัยท่านมุ่งสู่ทางมรรคผลนิพพาน
 

ทรงทำใจหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมกาย
 

คืนอัศจรรย์ วันวิสาขบูชา
 

วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
 

ทั่วโลกายกย่องพระพุทธคุณ
 

จะหยุดใจตามที่ศูนย์กลางกาย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -