เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง : บางสิ่งที่แสวงหา

 

เพลง :  บางสิ่งที่แสวงหา

คำร้อง : ตะวันธรรม

 

คำแปลภาษาจีน : แอนโทนี่  อั้งประเสริฐ

 

คำแปลภาษาอังกฤษ : ภัทร อินลาภ

 

ทำนอง / เรียบเรียง : ปัญจสิขะ

 

ขับร้อง  :พัชร์สุรางค์ ภาสุขเสงี่ยม

 

ลำดับภาพ :DKMC

 

ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 

--เนื้อเพลง : บางสิ่งที่แสวงหา

 

คุณคงล้ายอีกหลายๆคน  ที่กำลังแสวงหาบางสิ่ง

ที่จะเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริง แต่คุณก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร

คุณผ่านวิธีต่างๆมามากมาย แล้วมันก็ไม่ใช่

 

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ  คุณลองหลับตาเบาๆ

คุณลองหลับตาเบาๆ  คุณลองหลับตาเบาๆ

คุณลองหลับตาเบาๆ  นึกถึงดวงตะวันที่สว่าง

 

อยู่กลางกายของคุณ นึกอย่างสบาย นึกอย่างสบาย

นึกอย่างสบาย นึกอย่างสบาย แล้วคุณจะพบว่า

บางสิ่งที่แสวงหาอยู่ตรงนี้  ตรงนี้เอง

 

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -