ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สรุปโครงการอบรม ช่วงฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2557

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2557

 

สรุปโครงการอบรม ช่วงฤดูร้อน

ประจำปี พ.ศ.2557

 

 

เพศ อายุ วันที่อบรม การศึกษา สถานที่ ชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์

 

ชาย 14-18 26 มี.ค.-19 เม.ย. มัธยมศึกษาตอนปลาย ศุนย์อบรมทั่วประเทศ บรรพชาสามเณร AEC 02-831-1234
ชาย 14-18 23 มี.ค.-11 พ.ค. มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดพระธรรมกาย สามเณรมัชฌิมธรรมทายาท 083-443-3000 085-120-0777
ชาย 11-13 6 เม.ย.-3 พ.ค. ประถมศึกษาปีที่ 5-6 วัดพระธรรมกาย หน่อแก้วเปรียญธรรม 087-522-7668, 083-299-2881
ชาย 11-15 22 เม.ย. ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดพระธรรมกาย สามเณรใหม่วัดพระธรรมกาย 085-191-0555, 080-592-4781
ชาย 10-14 23 มี.ค.-20 เม.ย. ป.4 - ม.3 วัดพระธรรมกาย สามเณรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ #1 084-677-8990
ชาย 15-19 23 มี.ค.-20 เม.ย. ม.4 - ม.6 วัดพระธรรมกาย สามเณรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ #2 089-663-3776
ชาย 18-25 18 มี.ค.-18 พ.ค. อุดมศึกษา วัดพระธรรมกาย ธรรมทายาท อุดมศึกษา โครงการ 1 083-443-3000
ชาย 18-25 23 มิ.ย.-10 ส.ค. อุดมศึกษา วัดพระธรรมกาย ธรรมทายาท อุดมศึกษา โครงการ 2 083-443-3000
ชาย 20-60 26 มี.ค.-14 พ.ค. สูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 ศุนย์อบรมทั่วประเทศ อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป 02-83101234
ชาย 20-50 18 มี.ค.-18 พ.ค. สูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 วัดพระธรรมกาย บูชาธรรม 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี 02-831-1848-9, 089-754-8925
หญิง 15-18 7 เม.ย.-5 พ.ค. มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดพระธรรมกาย มัชฌิมธรรมทายาทหญิง 083-540-5780
หญิง 18-25 30 มี.ค.-18 พ.ค. อุดมศึกษา วัดพระธรรมกาย ธรรมทายาทหญิง 087-506-3939, 082-790-7223

 

 

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสนิก สัมพันธ์ 2

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม  ๗๐ ปี พระเทพญาณมหามุนี

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อนระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๒  

โครงการธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 31

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 21

สามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 19

โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย บวชเรียนบาลี ประจำปี พ.ศ. 2557

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปีพุทธศักราช 2557

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล