อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 47

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 47
พอสิ้นเสียงเธอ คนร้ายกลับงงกับภาษาที่ได้ยิน จนต้องถามว่า “พูดภาษาอะไรกันเนี่ย..คุณนาย” เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๓๙ คุณพรทิพย์ ฉั่น บินกลับมาเมืองไทย...อ่านต่อ
คุณภาวิณี วงษา เป็นบุคคลที่พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าตนเป็นพุทธมามกะ เป็นพุทธศาสนิกชน เป็นผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัย เธอเป็นคนจังหวัดเชียงราย แต่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่กรุงเทพฯ...อ่านต่อ
เสียวแปล๊บ เอ๊ะ! แต่คราวนี้เกิดอะไรขึ้น ทำไมรู้สึกเหมือนเศษแก้วถูกผลักออกจากน่อง เรื่องของอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา แม้ว่าบางครั้งไม่ใช่เกิด...อ่านต่อ
เมื่อเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์แล้ว คุณหมอบอกว่า ต้องทำการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ถ้าปล่อยให้นานกว่านี้ต้องเป็น อัมพาตแน่นอน เธอเกิดอาการขนลุกน้ำตาเย็นไหลพราก สวดได้เพียงแค่ครึ่งบทต้อง...อ่านต่อ
รู้สึกถึงแรงดูดที่กำลังดูดร่างอยู่ จู่ๆ แรงนั้นก็หายไปเฉยๆ ร่างของป้าค่อยๆ ล้มลงเพราะแรงต้านหมด บรรยากาศสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงแม้จะย่างเข้าเวลาค่ำ แต่ก็ยังดูเนืองแน่นไปด้วยผู้คน...อ่านต่อ
การตรวจครั้งแรกนั้นคุณหมอเองก็หมดหนทางเยียวยาแล้ว แต่ทำไมคนไข้ถึงฟื้นได้ ธรรมดาของมนุษย์เราเมื่อยามแก่เฒ่าก็หนีไม่พ้นโรคภัยไข้เจ็บที่แผดเผาร่างกายเราอยู่ทุกอนุวินาที คุณพ่อปั๋น วงษา อายุ ๗๒ ปี...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล