สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๘

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๘ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน" โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๘

พระธรรมเทศนาของพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ออกอากาศในรายการธรรมะเพื่อประชาชน ได้รวบรวมหมวดธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องความวิเศษของพระพุทธศาสนา ที่มีพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีประมาณ

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ราคา 20 บาท วิธีจัดส่ง
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๘ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ

 • ตัณหาไม่สิ้นสุด 
  15:02  นาที
 • กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด 
  18:03  นาที
 • อีกนัยหนึ่งของเบญจกามคุณ 
  16:18  นาที
 • เหตุแห่งทุกข์ ๑ 
  17:15  นาที
 • เหตุแห่งทุกข์ ๒ 
  16:46  นาที
 • เหตุแห่งทุกข์ ๓ 
  16:50  นาที
 • ยกใจให้เหนือกาม 
  16:46  นาที
 • กองทุกข์ใหญ่ 
  16:46  นาที
 • ผู้มีชัยชนะต่อกาม ๑ 
  17:20  นาที
 • ผู้มีชัยชนะต่อกาม ๒ 
  17:14  นาที
 • ผู้มีชัยชนะต่อกาม ๓ 
  17:14  นาที
 • เกือบมัวหมองเพราะมานะ 
  17:07  นาที
 • ชนะกามราคะด้วยอสุภะ 
  17:09  นาที
 • สิเน่หา ยางเหนียวที่สุด 
  16:13  นาที
 • โลภมากพินาศถึงชีวิต 
  15:35  นาที
 • ตัณหาไม่มีขีดจำกัด ๑ 
  15:12  นาที
 • ตัณหาไม่มีขีดจำกัด ๒ 
  14:50  นาที
 • เครื่องผูกแห่งภพ 
  13:52  นาที
 • ตัณหาพาทุกข์ 
  15:29  นาที
 • อาศัยมานะละมานะ 
  15:36  นาที
 • ทิฏฐิมานะเป็นทางแห่งความเสื่อม 
  17:03  นาที
 • สัมมาทิฎฐิ ๑ 
  16:53  นาที
 • สัมมาทิฎฐิ ๒ 
  17:05  นาที
 • สัมมาทิฎฐิ ๓ 
  16:28  นาที
 • สัมมาทิฎฐิ ๔ 
  16:57  นาที
 • สัมมาทิฎฐิ ๕ 
  16:36  นาที
 • สัมมาทิฎฐิ ๖ 
  17:05  นาที
 • สัมมาทิฎฐิ ๗ 
  16:56  นาที
 • สัมมาทิฎฐิ ๘ 
  16:56  นาที
 • สัมมาทิฎฐิ ๙ 
  16:43  นาที
 • ทำลายข่ายคือทิฏฐิมานะ ๑ 
  16:33  นาที
 • ทำลายข่ายคือทิฏฐิมานะ ๒ 
  16:35  นาที
 • ทิฏฐิไม่มีชีวีสดใส 
  17:13  นาที
 • เทวดามิจฉาทิฏฐิ 
  15:25  นาที
 • คนใจบอด 
  16:08  นาที
 • พระนิพพานคือเป้าหมายชีวิต 
  17:19  นาที
 • อายตนนิพพาน 
  14:49  นาที
 • พระนิพพานอยู่ที่ไหน 
  14:49  นาที
 • คุณวิเศษของพระนิพพาน 
  13:59  นาที
 • พระอรหันต์ ๔ ทิศ 
  14:07  นาที

กลับสู่หน้าหลัก mp3

แจ้งเสีย


แสดงความเห็น :

ผู้เขียน :
กรุณากรอกตัวเลขตามที่เห็น : :


 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต