สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๐

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๐ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน" โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๐

 

พระธรรมเทศนาของพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ออกอากาศในรายการธรรมะเพื่อประชาชน ได้รวบรวมหมวดธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องความวิเศษของพระพุทธศาสนา ที่มีพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีประมาณ

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ราคา 20 บาท วิธีจัดส่ง
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๐ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ

 • ภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูก 
  19:02  นาที
 • เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์ 
  18:02  นาที
 • น้ำใสใจจริงจากมารดา 
  17:16  นาที
 • ฝ่าเท้ามารดา หนทางาสู่สวรรค์ 
  16:59  นาที
 • ลูกแก้วยอดกตัญญู ๑ 
  17:19  นาที
 • ลูกแก้วยอดกตัญญู ๒ 
  17:33  นาที
 • ยอดกตัญญูค้ำชูชีวิต 
  16:47  นาที
 • แรงกตัญญูสู่ความสำเร็จ 
  16:07  นาที
 • กตัญญูกตเวทีนำชีวีสดใส ๑ 
  17:17  นาที
 • กตัญญูกตเวทีนำชีวีสดใส ๒ 
  17:14  นาที
 • ผลเสียของความอกตัญญู 
  17:07  นาที
 • ขาดความกตัญญู 
  14:48  นาที
 • นักสร้างบารมีพันธ์อาชาไนย 
  16:42  นาที
 • ผู้มีความเพียรไม่ท้อถอย 
  16:42  นาที
 • อรกศาสดา 
  17:18  นาที
 • ชีวิตใหม่ในเพศสมณะ 
  16:55  นาที
 • ผู้คูควรแก่ผ้ากาสาวพัสตร์ 
  17:12  นาที
 • จากพรานมาเป็นพระ 
  16:49  นาที
 • ชีวิตของผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร 
  17:03  นาที
 • เป้าหมายสูงสุดของชีวิต 
  17:13  นาที
 • บวชพระชนะภัย 
  16:06  นาที
 • อุปนิสัยติดไปข้ามชาติ 
  16:46  นาที
 • เส้นทางสู่ความรุ่งโรจน์ 
  16:46  นาที
 • สันติภาพโลกเป็นจริงได้ 
  16:18  นาที
 • ติดในรสทำให้หมดศรัทธา 
  17:08  นาที
 • ผ้าบังสุกุลจีวร ธงชัยพระอรหันต์ 
  15:43  นาที
 • อมรตบะ 
  16:15  นาที
 • ติดนิสัยข้ามชาติ 
  15:10  นาที
 • การรู้จักรักษาตน 
  15:24  นาที
 • บุคคลควรมีที่เคารพบูชา 
  16:30  นาที
 • การขออย่างพระอริยเจ้า 
  15:42  นาที
 • อีกนัยะหนึ่งของคำว่าภิกษุ 
  14:47  นาที
 • เส้นทางสายใหม่ ๑ 
  14:06  นาที
 • เส้นทางสายใหม่ ๒ 
  14:26  นาที
 • เส้นทางสายใหม่ ๓ 
  14:27  นาที
 • เส้นทางสายใหม่ ๔ 
  14:43  นาที
 • เส้นทางสายใหม่ ๕ 
  15:50  นาที
 • เส้นทางสายใหม่ ๖ 
  14:42  นาที
 • เส้นทางสายใหม่ ๗ 
  14:59  นาที
 • นิสัยข้ามชาติ 
  13:59  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต