สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๑

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๑ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน" โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๑

 

พระธรรมเทศนาของพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ออกอากาศในรายการธรรมะเพื่อประชาชน ได้รวบรวมหมวดธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องความวิเศษของพระพุทธศาสนา ที่มีพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีประมาณ

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ราคา 20 บาท วิธีจัดส่ง
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๑ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ

 • 01_อยู่จบพรหมจรรย์ 
  17:15  นาที
 • 02_ชัยชนะที่ไม่กลับแพ้ 
  16:31  นาที
 • 03_ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล 1 
  17:36  นาที
 • 04_ผู้ไม่มีกิเลสเครือ่งกังวล 2 
  17:15  นาที
 • 05_อย่าล่วงละเมิดเกินขอบเขต 
  16:29  นาที
 • 06_ขันติและเมตตาพาสู่ดุสิตบุรี 
  16:52  นาที
 • 07_โคตรและชาติไม่เป็นอุปสรรค 
  16:27  นาที
 • 08_ศรัทธาในผู้ที่ควรศรัทธา 
  16:19  นาที
 • 09_คุณลักษณะของพระโพธิสัตว์ 
  17:21  นาที
 • 10_พระสัพพัญญุตญาณ 
  17:24  นาที
 • 11_อานุภาพพระปริตร 
  16:58  นาที
 • 12_แม้เป็นคนดีก็ไม่ควรประมาท 
  17:55  นาที
 • 13_เลิศเฉพาะทางเลิศทุกทาง 
  17:47  นาที
 • 14_พระทศพลญาณ 
  17:33  นาที
 • 15_ประพฤติตัวให้เหมาะสม 
  16:48  นาที
 • 16_ผู้ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา 
  16:09  นาที
 • 17_ทำอะไรต้องทำให้จริง 
  16:18  นาที
 • 18_สิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่ง 
  16:26  นาที
 • 19_ทุกการกระทำอยู่ในสายตาสวรรค์ 
  17:21  นาที
 • 20_ผู้ที่ไม่ทำให้ใคร ๆ เดือดร้อน 1 
  16:49  นาที
 • 21_ผู้ที่ไม่ทำให้ใคร ๆ เดือดร้อน 2 
  17:22  นาที
 • 22_ผู้ที่ไม่ทำให้ใคร ๆ เดือดร้อน 3 
  17:24  นาที
 • 23_การช่วยเหลือที่ไม่ไร้ผล 
  17:13  นาที
 • 24_กันเอาไว้ก่อนดีกว่า 
  16:44  นาที
 • 25_เกิดมาปรับปรุงตนเอง 
  17:13  นาที
 • 26_ต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดี 
  16:36  นาที
 • 27_ชัยชนะที่ไม่กลับมาพ่ายแพ้อีก 
  16:36  นาที
 • 28_พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
  17:15  นาที
 • 29_อานุภาพแห่งสัพพัญญู 
  17:16  นาที
 • 30_ยอมรับผิดชีวิตสดใส 1 
  17:14  นาที
 • 31_ยอมรับผิดชีวิตสดใส 2 
  17:20  นาที
 • 32_ผู้ตื่นอยู่เสมอ 
  16:48  นาที
 • 33_ศาสดาในโลกนี้ 
  17:16  นาที
 • 34_เสาหลักพระศาสนา 
  16:33  นาที
 • 35_พระมหากรุณาต่อหมู่พระญาติ 
  15:54  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต