สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๓

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๓ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน" โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๓

พระธรรมเทศนาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ออกอากาศในรายการธรรมะเพื่อประชาชน ได้รวบรวมหมวดธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องความวิเศษของพระพุทธศาสนา ที่มีพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีประมาณ

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ราคา 0 บาท วิธีจัดส่ง
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๔๓ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ

 • 01 ความหวังของมนุษย์ 
  16:57  นาที
 • 02 รสแห่งความคุ้นเคย 
  16:03  นาที
 • 03 ยอมรับความจริงดีกว่า 
  17:08  นาที
 • 04 ต่างวิธีการแต่เป้าหมายเดียวกัน 
  16:54  นาที
 • 05 อามิสสุข นิรามิสสุข 
  15:58  นาที
 • 06 อาจดูเกินกว่าเหตุ 
  16:13  นาที
 • 07 นิยามของคำว่าพราหมณ์ ตอนที่ ๑ 
  16:18  นาที
 • 08 นิยามของคำว่าพราหมณ์ ตอนที่ ๒ 
  16:16  นาที
 • 09 เป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็ก 
  16:28  นาที
 • 10 การรักตนที่แท้จริง 
  16:29  นาที
 • 11 ชีวิตที่พลิกผัน 
  16:40  นาที
 • 12 ทุกคนล้วนเป็นญาติกัน 
  17:12  นาที
 • 13 พ้นภัยได้พบสุข 
  17:14  นาที
 • 14 อริยสันโดษ 
  17:14  นาที
 • 15 รอดตายได้เป็นพระอรหันต์ 
  16:58  นาที
 • 16 ไม่มีอะไรสายเกินไป 
  17:08  นาที
 • 17 ผู้ไม่หักกิ่งไม้แขม 
  16:59  นาที
 • 18 ดีชั่วอยู่ที่ตัวประพฤติ 
  16:34  นาที
 • 19 ปัญหาของเทวดา 
  15:50  นาที
 • 20 ทำอย่างไรได้อย่างนั้น 
  15:51  นาที
 • 21 ความสำคัญผิด 
  16:22  นาที
 • 22 เกิดแต่ตม 
  16:01  นาที
 • 23 โจรกลับใจ 
  16:40  นาที
 • 24 ใฝ่ศึกษาพาหลุดพ้น 
  15:55  นาที
 • 25 ผู้รักษาตนเชื่อว่าผู้รักษาผู้อื่น 
  16:29  นาที
 • 26 ต้องมีใจคอหนักแน่น 
  15:35  นาที
 • 27 ระแวงในสิ่งที่ควรระแวง 
  16:52  นาที
 • 28 กันไว้ดีกว่าแก้ 
  17:27  นาที
 • 29 เกิดมาทั้งทีทำความดีให้ถึงพร้อม 
  15:07  นาที
 • 30 กลับตัวกลับใจใหม่ 
  15:45  นาที
 • 31 อย่าขาดความจริงใจต่อกัน 
  16:22  นาที
 • 32 สิ่งที่ไร้ผลและไม่ไร้ผล 
  15:58  นาที
 • 33 นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส 
  14:27  นาที
 • 34 ชีวิตพินาศเพราะขาดความพอดี 
  14:57  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต