ถวายพรพระ

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2548

 

 

ถวายพรพระ เป็นชื่อเรียกการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่ง

            ถวายพรพระ คือ การสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานพิธีบุญต่างๆ ไม่ว่าในวัดหรือในบ้านใช้บทสวดเดียวกัน ประกอบด้วยบท อิติปิ โส… บท พาหุง… และบท มะหาการุณิโก… ถ้าในงานมีการสวดมนต์ด้วยจะสวดถวายพรพระต่อจากสวดมนต์จบแล้วจึงฉัน ถ้าเป็นการทำบุญในวัดเช่นทำบุญในวันพระจะสวดจะสวดถวายพรพระอย่างเดียวแล้วฉัน หากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียว ไม่มีถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหาร

ถวายพรพระ ก็คือบทสวดที่ชอบพูดกันว่า “ สวดพาหุง มะหากา” นั่นเอง

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0040672858556112 Mins