เดาะกฐิน กฐินเดาะ

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2548

 

เดาะ ในคำไทย หมายถึงร้าวจนจะหัก เช่นไม้คานเดาะ แขนเดาะ

เดาะ ในคำวัด หมายถึงการรื้อออก การถอนออก ใช้ในเรื่องกฐินว่า เดาะกฐิน

            เดาะกฐิน หมายถึง กฐินสิ้นสุด อานิสงส์กฐินหมดเขต เป็นสำนวนพระวินัย คือพระสงฆ์ผู้ได้รับกฐินแล้วย่อมได้อานิสงส์ข้อหนึ่งว่าขยายเวลาทำจีวรออกไปได้อีก ๔ เดือน แต่หากในระหว่างนั้นภิกษุหมดความกังวลในอาวาสโดยออกจากวัดไปไม่คิดกลับมาอีก และหมดความกังวลในจีวรคือทำจีวรเสร็จแล้วหรือทำจีวรค้างอยู่ แต่เกิดเสียหายหรือหายไปจึงหมดหวังที่จะได้ผ้ามาทำจีวรอีก เมื่อหมดกังวลหมดหวังเช่นนี้เรียกว่า เดาะกฐิน หรือ กฐินเดาะ เท่ากับรื้อไม้สะดึงแล้ว ขาดสิทธิ์ที่จะถือเอาประโยชน์จากการได้กรานกฐิน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030000599225362 Mins