ตำนาน

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2548

 

         ตำนาน ทั่วไปหมายถึงเรื่องแสดงกิจการอันเป็นมาแล้วแต่ปางหลัง เรื่องราวนมนานที่เล่าสืบๆ กันมา เช่น ตำนานพุทธเจดีย์

 

         ตำนาน ในคำวัดนัยว่ามาจากคำว่า ตาณ แล้วแผลงเป็น ตำนาณ และเพี้ยนมาเป็น ตำนาน แปลว่า การป้องกัน เครื่องป้องกัน มีความหมายเดียวกับคำว่า ปริตร มีใช้เป็นชื่อหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ของพระคือหนังสือ เจ็ดตำนาน และ สิบสองตำนาน

 

       ตำนาน ใช้เป็นคำเรียกพระปริตรแต่ละบทพระปริตรบทหนึ่งเป็นหนึ่งตำนาน เช่น เจ็ดตำนานมีพระปริตร ๗ บท สิบสองตำนาน มีพระปริตร ๑๒ บท

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00099913279215495 Mins