ไตรทวาร

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2548

 

 

ไตรทวาร แปลว่า ประตู ๓ ประตูช่องทาง ๓ ช่องทาง

         ไตรทวาร หมายถึงประตูทางเข้าแห่งกรรมหรือช่องทางที่จะทำกรรมได้ ๓ ช่องทาง คือ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเรียกเต็มว่า กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร

 

         ไตรทวาร เป็นทางผ่านเข้ามาแห่งกรรมทั้งที่เป็นกรรมดีและกรรมชั่ว เช่นการให้ทานเป็นความดีผ่านเข้ามาทางกาย การพูดจริงเป็นความดีผ่านเข้ามาทางวาจา การฆ่าสัตว์เป็นกรรมชั่วผ่านเข้ามาทางกาย การพูดเท็จเป็นกรรมชั่วผ่านเข้ามาทางวาจา เป็นต้น

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0048965334892273 Mins