อภินิหาร

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2548

 

 

         อภินิหาร หมายถึงอำนาจแห่งความดี อำนาจบารมี บุญอันยิ่งใหญ่ คือพลังเหนือปกติธรรมดาที่เกิดจากบุญกุศล ความดี หรือบารมี ได้สั่งสมไว้ เช่นใช้ว่า

 

บุญญาภินิหาร หมายถึงอำนาจบุญบารมี กฤดาภินิหาร หมายถึงบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทำไว้

อภินิหาร ตรงกับคำไทยอย่างที่พูดกันว่า บุญบันดาล

อภินิหาร เป็นความอัศจรรย์ที่บุญบารมีนำให้เกิด แต่ถ้าเป็นคนนำให้เกิด จัดเป็น ปาฏิหาริย์

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร