ปฐมกฐินบาห์เรน

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2558

ปฐมกฐินบาห์เรน


วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘


ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

 

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

ปฐมกฐินบาห์เรน

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011315663655599 Mins