ความสุขอยู่หนใด

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2559

 

ความสุขอยู่หนใด

 

ความสุขอยู่หนใด

         เหตุที่ชาวโลกทั้งหลายมีความทุกข์  เพราะว่ามีความทะยานอยาก และไม่รู้ว่า แก่นสารของชีวิตคืออะไร อะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง และจะเข้าถึงได้อย่างไร ต่างก็แสวงหาความสุข โดยไม่รู้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนมีลักษณะเป็นอย่างไร แท้ที่จริงความสุขที่แสวงหานั้นอยู่ในตัว ไม่ใช่เป็นของใกล้ตัว แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของทุก ๆ คน
 

 

๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙