เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


คนเขลา  ชอบเทิดทูนอำนาจ คนฉลาด  ชอบเทิดทูนคุณธรรม
...อ่านต่อ
อย่าคิดยอมแพ้กับชีวิต
...อ่านต่อ
อย่ารังแกผู้ที่มีแต่ความรัก
...อ่านต่อ
ยามกลุ้ม...ให้นึกอธิษฐานจิต
...อ่านต่อ
แม้สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆ
...อ่านต่อ
ความเชื่อมั่นเท่านั้น
...อ่านต่อ
เมื่อมีคนหนึ่งเชื่อว่า มันเป็นไปได้
...อ่านต่อ
อย่าให้สูญเสียกำลังใจ
...อ่านต่อ