เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


บุโรพุทโธ เป็นสถูปในพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย
...อ่านต่อ
พระเจดีย์คืออะไร? และอะไรซ่อนอยู่ในพระเจดีย์?
...อ่านต่อ
ถ้าเรานั่งนิ่งๆ โดยไม่กังวลอะไร
...อ่านต่อ
พระธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวของเรา
...อ่านต่อ
ใครที่นั่งธรรมะแล้วยังติดๆ หลุดๆ
...อ่านต่อ
พระพุทธรูปทำไมไม่มีหนวดเหมือนคนอินเดียมีหนวด?
...อ่านต่อ
ตามหาพระแก่นจันทน์ สิ่งอัศจรรย์ที่หายไป พระถังซำจั๋งแปลพระไตรปิฎกอะไรบ้าง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร