ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2558

 

 

ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล

หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่กำลังแจ้งข่าวบุญ ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันกาลบูชาเจดีย์วัดบ้านขุน 264ดอก ร่วมบุญที่ห้องขันติ

สิทธิพิเศษสำหรับเจ้าภาพดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล ณ เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน 1. ได้จารึกชื่อ 2. ได้เป็นผู้แทนอัญเชิญรัตนชาติไปประดิษฐานที่เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน

ผู้ที่ร่วมบุญ 'ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล' จะได้เป็นตัวแทนคุณครูไม่ใหญ่ ประกอบพิธีอัญเชิญรัตนชาติ ประดิษฐาน ณ เจดีย์สวรรค์ วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ วันอังคารที่ 30 มิ.ย. 2558 ..