บุญสร้างอุโบสถวัดพระธรรมกาย

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2558

 

บุญสร้างอุโบสถวัดพระธรรมกาย

 

" บุ ญ ส ร้ าง อุ โ บ ส ถ "

 " สุดโชคดีอีกครั้งในชีวิต
บุญลิขิตสมใจในปรารถนา
อุโบสถวัดพระธรรมกายงามโสภา
ถึงเวลาให้เรามาร่วมธารบุญ "

     บุญเมื่อ 34 ปีก่อน คุณครูไม่ใหญ่เปิดโอกาส
ให้ร่วมบุญย้อนหลังสร้างโบสถ์วัดพระธรรมกาย

1บาทปลื้มพันล้าน อย่าลืมมาเอาบุญเมื่อ 34 ปีที่แล้วนี้กันนะ
เพราะอุโบสถหลังนี้สร้างพระภิกษุ สามเณร พระธรรมทายาท 
ใช้ในการทำสังฆกรรมชำระศีลของพระภิกษุสงฆ์ให้บริสุทธิ์
และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อย่างมากมาย
เป็นต้นกำเนิดทำให้เกิดอุโบสถของวัดพระธรรมกาย
ทั้งในและต่างประเทศ อีกหลายหลัง

หลวงพ่อเปิดโอกาสนี้ให้แล้ว นับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่
ต้องรีบตั้งใจตักตวงไขว่คว้ากันโดยด่วนนะ

เมื่อวานในโรงเรียนอนุบาลฯ คุณครูไม่ใหญ่ถาม
ว่ามีใครทันได้ร่วมบุญสร้างอุโบสถวัดพระธรรมกายบ้างจ๊ะ

มีคนยกมือบอกว่า
ได้บุญสร้างอุโบสถวัดพระธรรมกายแค่  4 คนเอง
และล้วนเป็นสาธุชนเขตนอก ไม่มีเขตใน(ในรร.)ยกมือเลย

คุณครูไม่ใหญ่ท่านถึงเมตตา ให้เราทุกคนที่มาในภายหลัง
ได้บุญใหญ่นี้กันไปด้วยทุกๆ คน แบบไม่มีตกมีหล่นกันเลยทีเดียว

#เรียนเชิญมาเอาบุญนี้และช่วยกันแจ้งข่าวบุญ
ชักชวนน้องพี่,ญาติสนิทมิตรสหาย
บุคคลในครอบครัว ทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัว บุคคลอันเป็นที่รัก
ทั้งทำด้วยตัวของเราเอง และเอาบุญในการทำหน้าที่
เป็นยอดกัลยาณมิตรชนคนแสนดี
ออกแบบชีวิตของเราด้วยบุญใหญ่ในคราวครั้งนี้
ให้เป็นผังสำเร็จเป็นผังบุญใหญ่ ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ
ตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม กันทุกคนเทอญ ฯ

สาธุ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ ฯ