ความรู้ดั้งเดิม

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2556

 

                          ความรู้ดั้งเดิม
 
     เมื่อใดความพร่องในจิตใจของมนุษย์ทุกคนหมดสิ้นไป
 เมื่อนั้น ความสุขอันไม่มีประมาณจะเกิดขึ้นกับโลก อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

           สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกอย่างเช่นสันติภาพนี้
อาจเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลย

ก็คือการนำใจมาสัมผัสแหล่งแห่งสันติสุขภายในเสียก่อน
                 จนกระทั่งได้พบสันติสุขแรก

นี้เป็นวิธีการ (โนว์ฮาว) ของการสร้างสันติภาพโลกอย่างง่ายๆ
                     ที่มีอยู่คู่โลกมานานแล้ว

 
ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "พรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้ว"
 
*********************************************************************************
 
The Original Knowledge
 
When the defilements in the hearts of humankind are totally eliminated,
things that were once beyond our imagination, like world peace,
are suddenly possible and within reach.

All it takes is to accomplish that first step 
which is to practice meditation to experience the source of inner happiness.
This knowledge is as ancient as the human race.
 
The Sun of Peace
from the book : "Tomorrow the World Will Change"